VVE

play

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. U speelt daarin als ouder(s)/verzorger(s) een grote rol.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld om kinderen van 0 - 6 jaar te stimuleren bij hun (taal) ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

VVE is een aanvulling op het aanbod van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en groep 1 en 2 van de basisschool. Uw kind kan in een veilige en vertrouwde omgeving samen met andere kinderen spelen. Er wordt gezongen en voorgelezen en de kinderen leren spelenderwijs allerlei leerzame dingen zoals taal, rekenen, etc. Er wordt gebruik gemaakt van een VVE programma. Dit programma bestaat uit een aantal thema’s met daarin speelse activiteiten voor de hele groep, een kleine groep of een individueel kind. Eén thema van een van de methodes is bijvoorbeeld ‘Wat heb jij aan vandaag?’ Hierbij zijn de kleren van de kinderen het startpunt van de activiteiten. Ze benoemen de kleuren en bespreken ook wat je bijvoorbeeld aan hebt als je gaat slapen, wat je meeneemt als je gaat logeren, etc. De liedjes, de reken- en taalspelletjes, de voorleesboekjes en spelmaterialen zijn er op gericht dat kinderen zich goed ontwikkelen.

Hoe kan uw kind deelnemen aan Voor- en Vroegschoolse

Educatie?

  • STAP 1

Bij uw bezoek aan het consultatiebureau wordt besproken of uw kind in aanmerking komt voor VVE.

  • STAP 2

De medewerker jeugdgezondheidszorg vult samen met u een aanmeldingsformulier VVE in. Het aanmeldingsformulier wordt door het consultatiebureau verzonden naar de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool van uw keuze.

  • STAP 3

U meldt ook zélf uw kind aan bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool van uw keuze.

Heeft u vragen over een VVE indicatie dan kunt u contact opnemen met het consultatiebureau: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Veranderingen peuterspeelzaal (peuteropvang) en kinderdagverblijf

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven heten vanaf 2017 voorschoolse voorziening. Het Rijk gaat de regels voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gelijkstellen. Dat betekent dat ze allemaal aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen. Ook geldt voor deze voorschoolse voorzieningen vanaf 2017 dezelfde manier van financieren. In een filmpje leggen we uit wat dit betekent als u uw kind(eren) nu al op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf heeft. 

VVE-aanbieders:

Rhenen

Stichting Kinderopvang Rhenen
Acacialaan 11a
3911 GD  Rhenen
T. 0317 68 10 50
info@kinderopvangrhenen.nl
http://www.kinderopvangrhenen.nl/

Kinderopvang de Regenboog
Bantuinweg 43
3911 MV Rhenen
T. 0317 617001
rhenen@kinderopvangderegenboog.nl
http://www.kinderopvangderegenboog.nl/

Elst

Kinderopvang de Regenboog
De Spijlen
3921 EK Elst
T. 0318 472668
elst@kinderopvangderegenboog.nl
http://www.kinderopvangderegenboog.nl/

Peuteropvang Bijdehandjes
Basisschool 't Visnet
De Spijlen 5
3921 EK  Elst
T. 0318 471336
info@bijdehandjes.info
www.bijdehandjes.info

Peuterspeelzaal ‘de Olifant’ (Stichting Peuterspeelzaal Rhenen)
De Spijlen 3
3921 EK Elst
T. 0317 68 10 50
info@kinderopvangrhenen.nl 
http://www.kinderopvangrhenen.nl/peuterspeelzaal.php

Achterberg

Peutergroep ‘’Willem Teellinck’’
Ruiterpad 83
3911 SK Achterberg
T. 0317 614388
info@willemteellinckschool.nl
http://www.willemteellinckschool.nl/peutergroep-willem-teellinck/

(per 1 januari 2017 wordt de naam ‘’Startgroep’’)

Kosten/Ouderbijdrage:

De ouderbijdrage hangt af van uw gezinssituatie. De instelling van uw keuze zal u informeren over de hoogte van de ouderbijdrage.

Hulp nodig of vragen?