Professional

scream

Dit onderdeel van de website is speciaal voor professionals in de gemeente Rhenen, Elst en Achterberg. U vindt hier informatie over het jeugdteam, de folder hierover en het aanmeldingsformulier om hulp aan te vragen. Daarnaast is er informatie te vinden over  de transitie van Jeugdzorg, het werken met de meldcode bij vermoedens van mishandeling en huiselijk geweld en informatie over het gebruik van een VIR-melding.

Aanmelden door verwijzers 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort CJG, is het centrale punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Hiervoor kunnen ouders op de openingstijden, die vermeld staan onder contact terecht. Hier zoeken we samen naar antwoorden op de vragen. 

Binnen het CJG werken verschillende organisaties samen die beschikbaar zijn voor onze jeugd, ouders/verzorgers, vrijwilligers en professionals. Er is veel gezamenlijke expertise.

Deze expertise komt tevens samen in het jeugdteam. Naast de gewone vragen over opvoeden en opgroeien kan een ouder(s) of jongeren bij het CJG ook terecht voor hulp als er verschillende vragen tegelijk zich voordoen of de vragen complexe worden. Deze vrijwillige hulp (aan huis of elders) kan door een hulpverlener uit het jeugdteam gegeven worden. Hierbij wordt eerst uitgegaan van de eigen mogelijkheden van het gezin: wat gaat goed en wat kan het gezin zelf?  Daarnaast wordt, indien mogelijk en noodzakelijk, nauw samengewerkt met het onderwijs, de voor- en naschoolse voorzieningen en eventueel andere hulpverleners, die met het gezin samenwerken. Uitgangspunt van deze ondersteuning en hulp is dat deze hulp zo dichtbij, zo vroeg, zo licht, zo kort mogelijk en zo lang als nodig wordt geboden.

Folder jeugdteam Rhenen voor verwijzers
Aanmeldformulier voor ouder(s)/jongere

Gecontracteerde zorgaanbieders

Zie voor een greep uit de gecontracteerde zorgaanbieders.

Stel uw vraag over de gecontracteerde zorgaanbieders aan het CJG Rhenen.

Hulp nodig of vragen?