Klachten

tired

AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. De vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met deze expertise en inzet dragen zij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Het AKJ voert in opdracht van alle Nederlandse gemeenten per 1-1-2015 het vertrouwenswerk samen met onderaannemers uit. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van AKJ en de informatie voorgemeenten.

Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van de vertrouwenspersonen. In de algemene folder leest u meer over de diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. De vertrouwenspersonen staan naast hen. Ook professionals zijn welkom met verzoeken om informatie en advies. Haar uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Jeugdwet. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld en de gedragscode vertrouwenswerk.

Zie: www.akj.nl

Hulp nodig of vragen?