Jeugdteam Rhenen

Fun

De gemeente Rhenen is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van Jeugdzorg. Heeft u vragen, dan kunt u bij het CJG terecht.

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort CJG, is het centrale punt voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt er terecht met kleine en grote vragen. Of om iets te bespreken waar u niet zeker van bent. Binnen het CJG werken verschillende maatschappelijke organisaties samen die beschikbaar zijn voor de kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en andere opvoeders. Zij bezitten met elkaar veel expertise.

Wat is het Jeugdteam?

Naast deze vragen kunt u bij het CJG ook terecht voor hulp aan huis voor (meer ingewikkelde) opvoedvragen. Deze vrijwillige hulp voor meerdere opvoedvragen wordt door een hulpverlener van het jeugdteam gegeven. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eigen mogelijkheden in het gezin (wat gaat goed en wat kunt u zelf nog verbeteren?). Daarnaast wordt, indien mogelijk en noodzakelijk, nauw samengewerkt met het onderwijs en de voor- en naschoolse voorzieningen en eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin.

Voor wie?

Voor gezinnen en jongeren in de leeftijd van 0 – 18 jaar die met meerdere vragen zitten en deze hulp zelf willen.

Hoe gaat het Jeugdteam te werk?

Het Jeugdteam komt in actie nadat er een vraag om hulp is gesteld in de vorm van een aanmelding. Na de aanmelding wordt u gebeld voor het maken van een eerste afspraak. De betrokken werker zal de hulp geven en de coördinatie (samen met het gezin) houden. Hulpverlening vanuit het Jeugdteam komt zo snel mogelijk op gang (gemiddeld binnen 14 dagen). Het ondersteuningsplan vormt het uitgangspunt voor de hulp. Aan het eind wordt geëvalueerd of de doelen zijn bereikt en het gezin tevreden is over de gegeven hulp.

Registratie

CJG heeft vanaf 1 januari 2015 een eigen registratiesysteem. Het kan zijn dat uw gezin ook wordt ingeschreven bij de organisatie van waaruit uw jeugdhulpverlener voor het CJG werkt. Vanaf dat moment zijn de bij die geldende procedures rond privacy, klachtenregeling en crisisdienst van kracht. Uw jeugdhulpverlener zal u hierover informeren.

Inhoudelijke informatie aan derden, bijvoorbeeld de huisarts of de school, wordt in principe alleen verstrekt als u als ouder/verzorger/jongere hierover bent geinformeerd. U kunt altijd bezwaar aantekenen.

Aanmeldformulier jeugdteam Rhenen

Hulp nodig of vragen?