Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

geld

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Ouderbijdrage voor kinderen die elders verblijven

Voor jeugdhulp waarbij uw kind één of meerdere dagen of dagdelen per week buiten het gezin verblijft, betaalt u als ouder of verzorger een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bedoeld als bijdrage in de kosten van onderhoud en verzorging van het kind tijdens het verblijf buitenshuis. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de ouderbijdrage namens de gemeente.

Hoogte van de ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind, de soort hulp die het kind ontvangt en het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin verblijft. De gemeente bepaalt wie de bijdrageplichtige is en geeft dit door aan het CAK. Vervolgens berekend het CAK hoeveel de bijdrageplichtige moet betalen en stuurt hiervoor maandelijks een factuur.

CAK neemt taken over van LBIO

Voor 1 januari 2015 was het Landelijk Bureau Inning Ouderhoudsbijdrage (LBIO) verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. De geïnde ouderbijdragen gaan naar de gemeente die de ouderbijdrage heeft opgelegd. Alle facturen die door het LBIO zijn verstuurd, worden ook nog door het LBIO geïnd.

Meer informatie

Meer informatie over de ouderbijdrage voor Jeugdhulp vindt u hieronder in de vorm van antwoorden op veel gestelde vragen. Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op de website.

Antwoorden op veel gestelde vragen over de ouderbijdrage Jeugdwet

Wat is de ouderbijdrage? 

De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp waarbij er sprake is van hulp met verblijf buiten het gezin. In de nieuwe Jeugdwet staat dat een ouderbijdrage verplicht is voor jongeren die zorg ontvangen buiten het gezin.

Wanneer moet er voor een kind een ouderbijdrage betaald worden?  

Als een kind één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis verblijft, dan moet er een ouderbijdrage betaald worden. Tenzij er sprake is van overgangsrecht.

Wanneer is er sprake van overgangsrecht?  

Als een kind in 2014 al buiten het gezin verbleef en hier geen ouderbijdrage voor werd opgelegd dan geldt het overgangsrecht als de indicatie van het kind nog geldig was op 1 januari 2015.

Voor wie is de ouderbijdrage? 

De ouderbijdrage is verschuldigd door:onderhoudsplichtige ouders en stiefouders van het kind; iemand (anders dan de ouder) die het kind verzorgt en opvoedt; de verwekker van het kind aan wie het vaderschap is toegewezen; degene die samen met de ouder het gezag heeft over het kind.

Wie int de ouderbijdrage?  

Sinds 1 januari 2015 stelt het CAK in opdracht van de gemeente de hoogte van de ouderbijdrage vast. Daarnaast zal het CAK dit bedrag ook innen. Dit betekent dat de bijdrageplichtige van het kind een factuur ontvangt van het CAK. De opbrengsten van deze ouderbijdrage gaan naar de gemeente waar de bijdrageplichtige woont.

Wie bepaalt dat er een ouderbijdrage betaald moet worden?  

De gemeente wijst degene die de ouderbijdrage moet betalen aan en geeft dit door aan het CAK. Het gaat vaak om dezelfde ouder/verzorger die de kinderbijslag ontvangt.

Is de ouderbijdrage vastgesteld per maand of per vier weken?  

Het CAK stelt de ouderbijdrage per maand vast.

Is een gemeente verplicht om een ouderbijdrage te vragen?  

Ja. De ouderbijdrage is wettelijk gekoppeld aan jeugdhulp met verblijf buiten het gezin.

Wie informeert ouders en/of verzorgers over de hoogte van de ouderbijdrage?  

Het CAK informeert de bijdrageplichtige over de hoogte van de ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage is afhankelijk van: de leeftijd van het kind, de soort hulp die het kind ontvangt, het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin verblijft. Het CAK berekent hoeveel de bijdrageplichtige moet betalen.

Wanneer verstuurt het CAK de factuur?  

Het CAK stuurt maandelijks een factuur voor de ouderbijdrage. Op de factuur staat welk bedrag binnen 30 dagen aan het CAK betaald moet worden. Het CAK factureert achteraf. Verblijft het kind bijvoorbeeld in maart buiten het gezin dan stuurt het CAK in april een factuur voor de maand maart.

Hulp nodig of vragen?