CJG ouderpanel

CJG ouderpanel

Het ouderpanel heeft als taken meekijken, meedenken, adviseren en fungeren als klankbord voor de doorontwikkeling van het CJG. Dit vanuit ervaringsdeskundigheid.

Het ouderpanel bestaat uit ouders van kinderen uit de gemeente Rhenen. Het ouderpanel is ontstaan voor de decentralisatie van de jeugdzorg (decentralisatie jeugdzorg, WMO en particitatie) en bestaat nu 2 jaar.

We zoeken nog meer ouders die willen deelnemen om een meer evenwichtige afspiegeling van de Rhenense gemeenschap te zijn, dus ook vanuit andere culturen en vaders.

Heeft u interesse en/of vragen? Stel uw vraag via info@cjgrhenen.nl 

Hulp nodig of vragen?