Algemeen zorgaanbod

work

Hieronder vindt u gegevens van instellingen die zorg kunnen bieden en Rhenen en in de regio. 

De Oranjeschelp zorg
www.oranjeschelp.nl

De Rupsjes
Peutergroep voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Onderdeel van Reinaerde

Vitras (Maatschappelijk werk) RHENEN
Gezondheidscentrum
Nieuwe Veenendaalseweg 51
3911 ME Rhenen
www.vitras.nl 

(0900) 821 238: voor het maken van afspraken (9.00-17.00u)
(0317) 613 366 (kantoor Rhenen)
Hulpverlening aan kinderen en volwassenen;
Opvoedingsadviezen aan ouders van kinderen en jeugdigen vanaf 4 jaar

Vitras (Maatschappelijk werk) ELST
Tabaksweg 22 a
Multi Functioneel Gebouw
3921 CM Elst (aanwezig dinsdag en vrijdag)
0900-8212382

GGD regio Utrecht
Locatie Veenendaal
De Twijn 
Verlaat 20E 
3901 RG Veenendaal 
030-608 60 86 
info@ggdru.nl & www.ggdru.nl

MEE (Utrecht, Gooi en Vecht)
Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort  
(0900) 633 63 63
www.mee-ugv.nl
ondersteuning bij zorg met een beperking

Zideris, eigenzinnige zorg
Cuneraweg 12 
3911 RN Rhenen 
088 - 513 25 32 
Ondersteuning bij mensen met een beperking in Rhenen

Buro Slachtofferhulp 
(0900) 01 01 
www.slachtofferhulp.nl
Helpt slachtoffers van misdrijven en ongevallen

Stichting Korrelatie 
(0900) 14 50 (werkdagen 9.00-17.00u)
Vraag@korrelatie.nl
Hulp en advies op psychologisch en psycho-sociaal gebied

Elios regio midden
Trinterweg 23
3821 AP Amersfoort 
(033) 457 17 17
www.elios.nl
Christelijke hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen

Youké
Buurtlaan Oost 62
Postbus 548
3900 AM Veenendaal
0318-524041
www.youkejeugd.nl
Youké is een echte specialist in opgroeien, ook bij meervoudige psychiatrische, sociale en/of medische hulpvragen Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen. Ieder mens is oké. Met een uniek talent, (culturele) achtergrond en eigen netwerk.
 

Indigo
Nicolaaskerkhof 12
3512 XC Utrecht
(030) 230 85 10
Indigo biedt mentale ondersteuning, direct en dichtbij. Wilt u snel aan de slag met  problemen van u of uw kind, dan kun u bij hen terecht. Indigo is optimistisch en gelooft dat als u er op tijd bij bent, u zelf veel kunt doen om weer grip op uw leven te krijgen. Zo voorkomt u dat problemen steeds erger worden. Indigo helpt u uw problemen zélf aan te pakken. Meer informatie vindt u op de website www.indigo.nl

NOAGG junior
Kaap Hoorndreef 48
3563 AV Utrecht
(030) 310 32 20
NOAGG junior heeft als doelstelling om kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 18 jaar met psychische problemen, hulp te bieden. NOAGG junior onderscheidt zich van andere hulpverleningsinstanties doordat er rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de kinderen en jongeren en doordat de behandelaars meestal dezelfde culturele achtergrond hebben als de cliënten.
Meer informatie vindt u op de website www.noagg.nl/noaggjunior

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Utrecht
Nijenoord 2-4
3552 AS Utrecht
0900-123 12 30

Bureau Jeugdzorg Utrecht
Centrale Aanmelding
0900-400 55 55
Postbus 15010
3501 BA Utrecht
aanmelding@bjzutrecht.nl
www.bjzutrecht.nl
Voor spoedeisende zorg 24 per dag telefonisch bereikbaar

Raad voor Rechtsbijstand
Online echtscheidings- en ouderschapsplan
Website waar kinderen en jongeren die te maken krijgen met een scheiding van de ouders terecht kunnen voor vragen en informatie
www.ouders-uit-elkaar.nl

Mocht u als bezoeker van deze site onvolledige/onjuiste gegevens opmerken dan kunt u dit mailen naar: info@cjgrhenen.nl
Daarvoor hartelijk dank voor de medewerking. 

Hulp nodig of vragen?